Final Year Project

Latest Information on Final Year Project

Announcement
Dokumen dan fail penting berkaitan Projek Sarjana Muda boleh diperolehi menerusi pautan yang telah disediakan pada ruangan dalam jadual "Final Year Project Uploaded Files" di bawah.
PENGGUNAAN TURN IT IN PLAGIARISM CHECK

Sila ambil maklum bahawa pelajar PSM 2 terutamanya adalah DIWAJIBKAN untuk membuat semakan similarity pada LAPORAN PROJEK PSM2. Utk tujuan tersebut, pelajar perlu memasukkan ENROLLMENT KEY dan CLASS ID seperti berikut;

Class ID : 16803844
Enrollment Key : SEM120172018

Sila rujuk kepada Turn It In Training Guide (TurnitinStudents.pdf) spt yang dilampirkan didalam Webform(FYP File).
PROSES PEMILIHAN PENYELIA PSM, SEM 2 2017/2018

Assalamualaikum & salam sejahtera kepada pelajar-pelajar PSM 1;
Untuk makluman pelajar-pelajar, bagi SEMESTER 2 SESI 2017/2018, Proses pemilihan penyelia projek sarjana muda 1 (BDA 49002) & (BDU29002) adalah dengan menggunakan system SMAP e-PSM Online. Sistem pemilihan penyelia PSM oleh pelajar akan dibuka & ditutup pada tarikh dan masa seperti berikut;
SISTEM DIBUKA
• TARIKH : 21 / 02 / 2018 (RABU)
• MASA : 10.00 MALAM

SISTEM DITUTUP
• TARIKH : 23 / 02 / 2018 (JUMAAT)
• MASA : 10.00 MALAM
Utk keterangan lanjut berhubung dengan Proses Pemilihan Penyelia PSM 1, sila layari website FKMP dibawah pautan
http://fkmp.uthm.edu.my/v1/final-year-project
TAKLIMAT PROJEK SARJANA MUDA 1 (PSM 1) SEM 2, 2017/2018

Satu taklimat PROJEK SARJANA MUDA 1 (PSM 1) akan diadakan seperti ketetapan berikut;

Tarikh : 01/03/2018 (Khamis)
Masa : 2.30 petang
Tempat : Blok B2, DK 2.

Semua pelajar PSM 1 (BDA49002) & (BDU29002) adalah DIWAJIBKAN hadir dalam sesi taklimat TERSEBUT.
SEMINAR PENULISAN TESIS DAN KERTAS KERJA SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 2 (PSM 2) SEM 2 2017/2018

Satu seminar penulisan tesis dan kertas kerja PROJEK SARJANA MUDA 2 (PSM 2) akan diadakan seperti ketetapan berikut;

Tarikh : 15/03/2017 (KHAMIS)
Masa : 2.30 petang
Tempat : DK A, BLOK G3


Semua pelajar PSM 2 (BDA49104 & BDU39004) adalah DIWAJIBKAN hadir dalam seminar penulisan tersebut.

Final Year Project Uploaded Files

No. Type File Description File
1 Form - D7 10 - D7 - PENGESAHAN PENYERAHAN LAPORAN DAN DRAF AKHIR-FEB2012.doc
2 Form - D8a 09 - D8a - PANEL-BORANG PENILAIAN SEMINAR PSM I - EDISI SEPT 2015.docx
3 Form Form - D6a 08 - D6a - PENYELIA-BORANG PENILAIAN LAPORAN PSM I DAN BUKU LOG -EDISI SEPT 2015.docx
4 Form Form - D6b 11 - D6b - PENYELIA-BORANG PENILAIAN DRAF AKHIR PSM II DAN BUKU LOG- SEPT 2015.docx
5 Form Form - D8b 12 - D8b -PANEL - BORANG PENILAIAN SEMINAR PSM II - EDISI SEPT 2015.docx
6 Form Form - D9 13 - D9 - BORANG PENYERAHAN TESIS v1 2016.docx
7 Form Form - D3 14 - D3 - BORANG PERMOHONAN MENULIS TESIS DLM BI.doc
8 Form Form - D4 15 - D4 - BORANG PERMOHONAN KERJA LUAR.xls
9 Form Form - D1 07 - D1 - BORANG TAJUK PSM ver Oktober 2015.docx
10 Form Form C - Appointment of Second Supervisor Form C_Appointment of 2nd Supervisor FKMP.pdf
11 General Information Lecture Note (Research Methodology) Research Methodology.ppt
12 General Information PSM 1 BRIEFING SEM 2 2017/2018 MAKLUMAN_TAKLIMAT PSM 1 SEM 2 1718.docx
13 General Information PSM 1 WORK SCHEDULE SEM 2 2017/2018 PSM 1 WORK SCHEDULE (STUDENTS) -SEM 2 1718.pdf
14 General Information PSM 2 WORK SCHEDULE SEM 2 2017/2018 PSM 2 WORK SCHEDULE (STUDENTS) -SEM 2 1718.pdf
15 General Information Makluman SEMINAR PENULISAN TESIS PSM 2 MAKLUMAN Seminar Penulisan PSM2_ SEM 2 1718.docx
16 General Information Panduan Pelaksanaan Projek Sarjana Muda FKMP 03 - PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA-Pindaan 03.pdf
17 General Information PSM2 Briefing SEM 2 1718 PSM 2 BRIEFING_SEM 2 1718.pptx
18 General Information Turnitin - Student Guide TurnitinStudents.pdf
19 General Information Seminar Paper - IJIE Format IJIE Template.doc
20 General Information Jadual Seminar PSM JKPI JADUAL SEMINAR PSM 1 & 2 JKPI SEM 1 1718v2.xlsx
21 General Information Jadual Seminar PSM JKT JADUAL SEMINAR PSM 1 & 2_ JKT SEM 1 1718v4.pdf
22 General Information Jadual Seminar PSM JKBR JADUAL SEMINAR PSM 1 & 2_JKBR SEM 1 1718v5.xlsx
23 General Information Jadual Seminar PSM JKM JADUAL SEMINAR PSM 1&2 JKM SEM I 1718v1.xlsx
24 General Information Jadual Seminar PSM JKA JADUAL SEMINAR PSM 1& 2_JKA SEM 1 1718v2.xlsx
25 General Information Makluman Pra Taklimat PSM MAKLUMAN_ Pre PSM briefing SEM 2 1718.docx
26 General Information TERKINI Jadual Seminar PSM JKBR JADUAL SEMINAR PSM 1 & 2_JKBR SEM 1 1718 v5.xlsx
27 General Information TERKINI Jadual Seminar PSM JKA JADUAL SEMINAR PSM 1& 2_JKA SEM 1 1718 v2.xlsx
28 General Information Front Page PSM 1 REPORT Front Page PSM 1_v1.docx
29 General Information Front Page PSM 2 REPORT Front Page PSM 2_v1.docx
30 General Information Pre-PSM 1 BRIEFING Pre-PSM Briefing SEM 2 1718.pptx
31 General Information Template TESIS PSM FKMP 2017 Template THESIS PSM FKMP2017.docx
32 General Information 17DEC2017 - JADUAL SEMINAR PSM JKM JADUAL SEMINAR PSM 1&2_JKM SEM I SESI 20172018 v2c.xlsx
33 General Information 17DEC2017 - JADUAL SEMINAR PSM JKPI JADUAL SEMINAR PSM 1 & 2 JKPI SEM 1 1718 v4.xlsx
34 General Information 17DEC2017 - JADUAL SEMINAR PSM JKT JADUAL SEMINAR PSM 1 & 2_JKT SEM 1 1718 v6.pdf
35 General Information GENERAL briefing for PSM1 & PSM2 General Briefing PSM 1 & PSM 2 SEM1 1718.pptx
36 General Information Proses Pilih Penyelia - SEM 2 2017/2018 MAKLUMAN_PILIH PENYELIA SEM 2 1718.docx
37 General Information Makluman TUKAR SEKSYEN - SEM 2 2017/2018 MAKLUMAN_TUKAR SEKSYEN SEM 2 1718.docx
38 General Information Panduan Pilih Penyelia PSM 1 SEM 2 2017/2018 Panduan PILIH PENYELIA PSM 1-SEM 2 1718.docx
39 General Information Garis Panduan Lantikan Penyelia Bersama Garispanduan Lantikan Penyelia Bersama FKMP.pdf
40 General Information Seminar PENULISAN TESIS PSM SEM 2 1718 Seminar How to Write A Thesis - PSM 2018 (Dr Hamimah).pdf
 

Contact us

Address:
Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700
Fax:+6074536080

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.