Final Year Project

Latest Information on Final Year Project

Announcement
Dokumen dan fail penting berkaitan Projek Sarjana Muda boleh diperolehi menerusi pautan yang telah disediakan pada ruangan dalam jadual "Final Year Project Uploaded Files" di bawah.
Penting !!!!! -Penghantaran HARD BOUND TESIS PSM

Dimaklumkan bahawa TARIKH penghantaran HARD BOUND TESIS PSM FKMP adalah SEBELUM 30 JUN 2018. Justeru itu pelajar hendaklah menyiapkan dan menyempurnakan pembetulan draf akhir melalui komen daripada PANEL dan PENYELIA sebelum tarikh yang dinyatakan tersebut.

Pematuhan penghantaran tesis penting supaya proses Moderasi Tesis PSM dapat dilakukan lebih awal. Diingatkan juga supaya pelajar hendaklah sentiasa memastikan FORMAT tesis dipatuhi dengan merujuk kepada "Template tesis PSM FKMP 2017 & Panduan Penulisan Tesis UTHM" sebagaimana yang terdapat didalam website ini (FYP Uploaded Files).

Pelajar juga dikehendaki mengisi & menghantar PLO Survey Form apabila menghantar hardboud tesis ke Pusat Sumber FKMP.

JK PSM FKMP 2018
PROSES PEMILIHAN PENYELIA SEM 1 2018/2019 (PENTING)

Assalamualaikum & salam sejahtera kepada pelajar-pelajar PSM 1;
Untuk makluman pelajar-pelajar, bagi SEMESTER 1 SESI 2018/2019, Proses pemilihan penyelia projek sarjana muda 1 (BDA 49002) & (BDU29002) adalah dengan menggunakan system SMAP e-PSM Online. Sistem pemilihan penyelia PSM oleh pelajar akan dibuka & ditutup pada tarikh dan masa seperti berikut;

SISTEM DIBUKA
• TARIKH : 11 / 09 / 2018 (SELASA)
• MASA : 10.00 MALAM

SISTEM DITUTUP
• TARIKH : 13 / 09 / 2018 (KHAMIS)
• MASA : 10.00 MALAM

Utk keterangan lanjut berhubung dengan Proses Pemilihan Penyelia PSM 1, sila layari website FKMP dibawah pautan
http://fkmp.uthm.edu.my/v1/final-year-project
TAKLIMAT PROJEK SARJANA MUDA 1 (PSM 1) SEM 1, 2018/2019

Satu taklimat PROJEK SARJANA MUDA 1 (PSM 1) akan diadakan seperti ketetapan berikut;

Tarikh : 20/09/2018 (Khamis)
Masa : 2.30 petang
Tempat : Dewan F2 atas

Semua pelajar PSM 1 (BDA49002) & (BDU29002) adalah DIWAJIBKAN hadir dalam sesi taklimat TERSEBUT.
MAKLUMAN SEMINAR PENULISAN TESIS DAN KERTAS KERJA SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 2 (PSM 2) SEM 1 2018/2019


Satu seminar penulisan tesis dan kertas kerja PROJEK SARJANA MUDA 2 (PSM 2) akan diadakan seperti ketetapan berikut;

Tarikh : 04/10/2018 (KHAMIS)
Masa : 2.30 petang
Tempat : DK A, BLOK G3

Semua pelajar PSM 2 (BDA49104 & BDU39004) adalah DIWAJIBKAN hadir dalam seminar penulisan tersebut manakala pelajar PSM 1 digalakkan hadir.

Final Year Project Uploaded Files

No. Type File Description File
1 Form - D7 10 - D7 - PENGESAHAN PENYERAHAN LAPORAN DAN DRAF AKHIR-FEB2012.doc
2 Form - D8a 09 - D8a - PANEL-BORANG PENILAIAN SEMINAR PSM I - EDISI SEPT 2015.docx
3 Form Form - D6a 08 - D6a - PENYELIA-BORANG PENILAIAN LAPORAN PSM I DAN BUKU LOG -EDISI SEPT 2015.docx
4 Form Form - D6b 11 - D6b - PENYELIA-BORANG PENILAIAN DRAF AKHIR PSM II DAN BUKU LOG- SEPT 2015.docx
5 Form Form - D8b 12 - D8b -PANEL - BORANG PENILAIAN SEMINAR PSM II - EDISI SEPT 2015.docx
6 Form Form - D9 13 - D9 - BORANG PENYERAHAN TESIS v1 2016.docx
7 Form Form - D3 14 - D3 - BORANG PERMOHONAN MENULIS TESIS DLM BI.doc
8 Form Form - D4 15 - D4 - BORANG PERMOHONAN KERJA LUAR.xls
9 Form Form - D1 07 - D1 - BORANG TAJUK PSM ver Oktober 2015.docx
10 Form Form C - Appointment of Second Supervisor Form C_Pindaan1_PERMOHONAN LANTIKAN CO-SV FKMP.pdf
11 General Information Lecture Note (Research Methodology) Research Methodology.ppt
12 General Information PSM 1 BRIEFING SEM 1 2018/2019 MAKLUMAN_TAKLIMAT PSM 1 SEM1 1819.docx
13 General Information PSM 1 WORK SCHEDULE SEM 1 2018/2019 PSM 1 WORK SCHEDULE (STUDENTS) -SEM 1 1819.pdf
14 General Information PSM 2 WORK SCHEDULE SEM 1 2018/2019 PSM 2 WORK SCHEDULE (STUDENTS) -SEM 1 1819.pdf
15 General Information Makluman SEMINAR PENULISAN TESIS PSM 2 MAKLUMAN Seminar Penulisan PSM2_ SEM 1 1819.docx
16 General Information Panduan Pelaksanaan Projek Sarjana Muda FKMP 03 - PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA-Pindaan 03.pdf
17 General Information PSM2 Briefing SEM 1 2018/2019 PSM 2 BRIEFING_SEM1 1819.pptx
18 General Information Turnitin - Student Guide TurnitinStudents.pdf
19 General Information Seminar Paper - IJIE Format IJIE Template.doc
20 General Information Jadual Seminar PSM JKPI v3_ JADUAL SEMINAR PSM 1&2_ JKPI SEM 2 1718.xlsx
21 General Information Jadual Seminar PSM JKT v2_ JADUAL SEMINAR PSM 1&2 JKT SEM 2 1718.pdf
22 General Information Jadual Seminar PSM JKBR v3_JADUAL SEMINAR PSM 1&2_JKBR SEM 2 1718.xlsx
23 General Information Jadual Seminar PSM JKM v4_JADUAL SEMINAR PSM 1&2_JKM SEM 2 1718.xlsx
24 General Information Jadual Seminar PSM JKA v2_JADUAL SEMINAR PSM JKA SEM 2 1718.xlsx
25 General Information Makluman Pra Taklimat PSM MAKLUMAN_ Pre PSM briefing SEM 2 1718.docx
26 General Information Front Page PSM 1 REPORT Front Page PSM 1_v1.docx
27 General Information Front Page PSM 2 REPORT Front Page PSM 2_v1.docx
28 General Information Pre-PSM 1 BRIEFING Pre-PSM Briefing SEM 2 1718.pptx
29 General Information GENERAL briefing for PSM1 & PSM2 General Briefing PSM 1 & PSM 2 SEM1 1718.pptx
30 General Information Proses Pilih Penyelia - SEM 1 2018/2019 MAKLUMAN_PILIH PENYELIA SEM1 1819.docx
31 General Information Makluman TUKAR SEKSYEN - SEM 1 2018/2019 MAKLUMAN_TUKAR SEKSYEN SEM1 1819.docx
32 General Information Panduan Pilih Penyelia PSM 1 SEM 1 2018/2019 Panduan PILIH PENYELIA PSM 1-SEM1 1819.docx
33 General Information Garis Panduan Lantikan Penyelia Bersama Garispanduan Lantikan Penyelia Bersama FKMP.pdf
34 General Information Seminar PENULISAN TESIS PSM SEM 2 1718 Seminar How to Write A Thesis - PSM 2018 (Dr Hamimah).pdf
35 General Information Makluman _ Seminar PEMBENTANGAN BERKESAN PSM, SEM 2 1718 MAKLUMAN_EFFECTIVE SEMINAR.docx
36 General Information Slide EFFECTIVE PRESENTATION Sem 2 1718 DELIVERING EFFECTIVE FINAL YEAR PROJECT PRESENTATION.pdf
37 General Information Panduan Penulisan Tesis UTHM Panduan Penulisan Tesis_UTHM.pdf
38 General Information Thesis Writing Guide UTHM Thesis Writing Guide_UTHM.pdf
39 General Information Lampiran A1-A4 Tesis UTHM LAMPIRAN_A1-_A4_ tesis UTHM.doc
40 General Information Appendix A1 - A4 Thesis UTHM App_A1-_A4_BI_ tesis UTHM.doc
41 General Information PSM 1 BRIEFING SEM 1 2018/2019 PSM I BRIEFING_SEM1 1819.pptx
 

Contact us

Address:
Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700
Fax:+6074536080

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.