Final Year Project

Latest Information on Final Year Project

Announcement
Dokumen dan fail penting berkaitan Projek Sarjana Muda boleh diperolehi menerusi pautan yang telah disediakan pada ruangan dalam jadual "Final Year Project Uploaded Files" di bawah.
MAKLUMAN SEMINAR PENULISAN TESIS DAN KERTAS KERJA SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 2 (PSM 2) SEM 1 2018/2019


Satu seminar penulisan tesis dan kertas kerja PROJEK SARJANA MUDA 2 (PSM 2) akan diadakan seperti ketetapan berikut;

Tarikh : 04/10/2018 (KHAMIS)
Masa : 2.30 petang
Tempat : DK A, BLOK G3

Semua pelajar PSM 2 (BDA49104 & BDU39004) adalah DIWAJIBKAN hadir dalam seminar penulisan tersebut manakala pelajar PSM 1 digalakkan hadir.
Makluman SEMINAR PEMBENTANGAN BERKESAN Projek Sarjana Muda (PSM) SEM 1 2018/2019

Tarikh : 22 NOVEMBER 2018 (KHAMIS)
Masa : 2.30 PETANG
Tempat : DK A, BLOK G3

Semua pelajar PSM 1 dan PSM 2 adalah DIGALAKKAN hadir dalam seminar pembentangan berkesan tersebut.
Makluman TAKLIMAT PRA PSM bagi Bakal Pelajar Projek Sarjana Muda (PSM) 1, SEM 2 2018/2019

Tarikh : 29 NOVEMBER 2018 (KHAMIS)
Masa : 2.30 PETANG
Tempat : DK A, BLOK G3
1
Semua pelajar yang BAKAL mendaftar PSM1 adalah DIMINTA hadir dalam taklimat tersebut.
Notification about "Turn It In & Plagiarism Check"

New Class ID and Enrollment Key as follows;

Class ID: 19843500
Enrollment Key: FKMP02Y2018

Duration: 11/12/2018 - 17/12/2018 (1 Week)

Final Year Project Uploaded Files

No. Type File Description File
1 Form - D7 10 - D7 - PENGESAHAN PENYERAHAN LAPORAN DAN DRAF AKHIR-FEB2012.doc
2 Form - D8a 09 - D8a - PANEL-BORANG PENILAIAN SEMINAR PSM I - EDISI SEPT 2015.docx
3 Rubrik Penilaian_Penyelia PSM 2 A11 - Rubrik Penyelia PSM2.docx
4 Form Form - D6a 08 - D6a - PENYELIA-BORANG PENILAIAN LAPORAN PSM I DAN BUKU LOG -EDISI SEPT 2015.docx
5 Form Form - D6b 11 - D6b - PENYELIA-BORANG PENILAIAN DRAF AKHIR PSM II DAN BUKU LOG- SEPT 2015.docx
6 Form Form - D8b 12 - D8b -PANEL - BORANG PENILAIAN SEMINAR PSM II - EDISI SEPT 2015.docx
7 Form Form - D9 13 - D9 - BORANG PENYERAHAN TESIS v1 2016.docx
8 Form Form - D3 14 - D3 - BORANG PERMOHONAN MENULIS TESIS DLM BI.doc
9 Form Form - D4 15 - D4 - BORANG PERMOHONAN KERJA LUAR.xls
10 Form Form - D1 07 - D1 - BORANG TAJUK PSM ver Oktober 2015.docx
11 Form Form C - Appointment of Second Supervisor Form C_Pindaan1_PERMOHONAN LANTIKAN CO-SV FKMP.pdf
12 General Information Lecture Note (Research Methodology) Research Methodology.ppt
13 General Information PSM 1 BRIEFING SEM 1 2018/2019 MAKLUMAN_TAKLIMAT PSM 1 SEM1 1819.docx
14 General Information PSM 1 WORK SCHEDULE SEM 1 2018/2019 PSM 1 WORK SCHEDULE (STUDENTS) -SEM 1 1819.pdf
15 General Information PSM 2 WORK SCHEDULE SEM 1 2018/2019 PSM 2 WORK SCHEDULE (STUDENTS) -SEM 1 1819.pdf
16 General Information Makluman SEMINAR PENULISAN TESIS PSM 2 MAKLUMAN Seminar Penulisan PSM2_ SEM 1 1819.docx
17 General Information Panduan Pelaksanaan Projek Sarjana Muda FKMP 03 - PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA-Pindaan 03.pdf
18 General Information PSM2 Briefing SEM 1 2018/2019 PSM 2 BRIEFING_SEM1 1819.pptx
19 General Information Turnitin - Student Guide TurnitinStudents.pdf
20 General Information Seminar Paper - IJIE Format IJIE Template.doc
21 General Information Jadual Seminar PSM JKPI v02 JADUAL SEMINAR PSM 1&2_ JKPI SEM 1 20182019.xlsx
22 General Information Jadual Seminar PSM JKT v02_JADUAL SEMINAR PSM 1&2_JKT SEM 1 1819 (3.12.18).xlsx
23 General Information Jadual Seminar PSM JKBR v01_JADUAL SEMINAR PSM 1&2_JKBR SEM 1 1819.xlsx
24 General Information Jadual Seminar PSM JKM v03_JADUAL SEMINAR PSM 1&2_JKM SEM 1 1819.xlsx
25 General Information Jadual Seminar PSM1 JKA v02 JADUAL SEMINAR PSM 1_JKA SEM 1 1819.pdf
26 General Information Makluman Pra Taklimat PSM MAKLUMAN_ Pre PSM briefing SEM 2 1718.docx
27 General Information Front Page PSM 1 REPORT Front Page PSM 1_v1.docx
28 General Information Front Page PSM 2 REPORT Front Page PSM 2_v1.docx
29 General Information Pre-PSM 1 BRIEFING Pre-PSM Briefing SEM 2 1718.pptx
30 General Information GENERAL briefing for PSM1 & PSM2 General Briefing PSM 1 & PSM 2 SEM1 1718.pptx
31 General Information Proses Pilih Penyelia - SEM 1 2018/2019 MAKLUMAN_PILIH PENYELIA SEM1 1819.docx
32 General Information Makluman TUKAR SEKSYEN - SEM 1 2018/2019 MAKLUMAN_TUKAR SEKSYEN SEM1 1819.docx
33 General Information Panduan Pilih Penyelia PSM 1 SEM 1 2018/2019 Panduan PILIH PENYELIA PSM 1-SEM1 1819.docx
34 General Information Garis Panduan Lantikan Penyelia Bersama Garispanduan Lantikan Penyelia Bersama FKMP.pdf
35 General Information Seminar PENULISAN TESIS PSM SEM 2 1718 Seminar How to Write A Thesis - PSM 2018 (Dr Hamimah).pdf
36 General Information Makluman _ Seminar PEMBENTANGAN BERKESAN PSM, SEM 2 1718 MAKLUMAN_EFFECTIVE SEMINAR.docx
37 General Information Slide EFFECTIVE PRESENTATION Sem 2 1718 DELIVERING EFFECTIVE FINAL YEAR PROJECT PRESENTATION.pdf
38 General Information Panduan Penulisan Tesis UTHM Panduan Penulisan Tesis_UTHM.pdf
39 General Information Thesis Writing Guide UTHM Thesis Writing Guide_UTHM.pdf
40 General Information Lampiran A1-A4 Tesis UTHM LAMPIRAN_A1-_A4_ tesis UTHM.doc
41 General Information Appendix A1 - A4 Thesis UTHM App_A1-_A4_BI_ tesis UTHM.doc
42 General Information PSM 1 BRIEFING SEM 1 2018/2019 PSM I BRIEFING_SEM1 1819.pptx
43 General Information Rubrik Penilaian_Panel PSM 1 A08 - Rubrik Panel PSM1.docx
44 General Information Rubrik Penilaian_Panel PSM 2 A09 - Rubrik Panel PSM2.docx
45 General Information Rubrik Penilaian_Penyelia PSM 1 A10 - Rubrik Penyelia PSM1.docx
46 General Information Rubrik Penilaian_Penyelia PSM 2 A11 - Rubrik Penyelia PSM2.docx
47 General Information Template_Tesis PSM Template THESIS PSM FKMP2017.docx
48 General Information Jadual Seminar PSM2 JKA v02 JADUAL SEMINAR PSM 2_JKA SEM 1 1819.pdf
 

Contact us

Address:
Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700
Fax:+6074536080

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.